כפר סבא

החברה בנתה עבור קבוצת רכישה 2 בניינים סה"כ 25 דירות יוקרה
בשכונה הירוקה בכפר סבא. הפרויקט הסתיים ואוכלס לאחרונה.