OPEN שכונת רמות בבאר שבע
קומפלקס מגורים עם חצר פנימית משותפת

בין הרחובות ישראל גלילי ומיכאל הנגבי, בשכונת רמות בבאר שבע, מתוכנן בימים אלה פרויקט מגורים עם דירות גדולות ומרווחות בסטנדרט בניה וגימור גבוהים. 

מצב הפרוייקט: סיום שלדים של ארבעת הבניינים.

A - גמרים לקראת סיום.

B - גמרים בשלב מתקדם.

C - גמרים בשלב אמצע.

D - סיום מחיצות והתחלת שלב  הגמרים.

 

החלה ההרשמה

 

הפרויקט מורכב מ – 4 בניינים בני 10 דירות כל אחד המרכיבים יחד קומפלקס מגורים עם חצר פנימית משותפת.

בפרויקט דירות 3-4-5 חדרים וכן דירות גן, דופלקסים גן ודירות גג (פנטהאוזים).

כיום נשארה דירה אחרונה 5 חדרים 145 מ"ר.

 

✔ הפרויקט מכיל גם חניה תת קרקעית.
✔ הדירות מרווחות וגדולות ביחס לדירות בפרויקטים דומים באזור זה.
✔ סטנדרט הבניה והגימור גבוהים.

 

 

 

 

 

Ramot OPEN