מרכז לוגיסטי ומגורים – ישי רומניה
מרכז לוגיסטי ומגורים – ישי רומניה

בעיר ישי (העיר השניה בגודלה ברומניה) בכביש היציאה לבוקרשט, רכשה הקבוצה מגרש של כ- 35,000 מ"ר. כיום התקבלו אישורים לבניית תחנת דלק, מרכז מסחרי, מחסנים לוגיסטיים ובעורף המגרש אופציה לבניית צמודי קרקע.

כביש היציאה לבוקרשט שוקק חיים– מפעלים, סוכנויות רכב, מרכזי קניות ועוד.

לאחרונה, הקבוצה איתרה את בעלי המגרשים הגובלים והיא שוקלת הרחבת התוכנית.