מרכז נויה
מרכז נויה

בניין מסחר בן 600 מ"ר בקומה אחת על ציר התנועה ברח' הנחל שבשכונת מגדל, לב העסקים והמסחר של אשקלון.

הבניה והשיווק הסתיימו.