בעלי תפקידים בחברה

ניסים ימין

ניסים ימין

מייסד ונשיא הקבוצה

אלי יהלום

דידי ימין

מנכ"ל הקבוצה

יו"ר ארגון הקבלנים אשקלון

IMG-1474

אדריכל אלי יהלום

מנכ"ל שותף

ימין יהלום יזמות בע"מ

עו"ד שני ימין

יועצת משפטית ועוזרת מנכ"ל

עו"ד שי יהלום

סמנכ"ל שיווק

ימין יהלום יזמות בע"מ

רו"ח רועי חזוט

סמנכ"ל כספים

אנג' חזי בן גד

סמנכ"ל ביצוע ומהנדס ראשי

אנג' איתי ימין

מהנדס ראשי

פנינה ימין

סמנכ"לית קשרי לקוחות

אופיר בוחניק

ממונה בטיחות