מגדלי הלאום

פרויקט פינוי בינוי בלוד

פרויקט פינוי בינוי.
פינוי והריסת 30 דירות ישנות ,חנויות, מבנה ציבור ומסחר קיימים, והקמת מתחם עירוני חדשני עם עירוב שימושים לשדרוג מרכז העיר.
הפרויקט יכלול שני מגדלי מגורים בגובה 25 קומות ובסה"כ 230 יח"ד, שטחי מסחר בקומת הקרקע בהיקף כ- 2,000 מ"ר, קומת משרדים בהיקף דומה וכן שטחים נוספים לטובת מבני ציבור.

סטטוס הפרויקט: בתהליכי תכנון ואישור