קידוחי מחקר

בקבוצה פועלת מחלקה לקידוחי קרקע (סקר קרקע).
מחלקת קידוחי מחקר בקבוצת ימין ניסים מספקת פתרונות קידוח תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה ואיכותית.
הקבוצה משתמשת בחומרים מתקדמים וכלי קידוח מקצועיים.

בין לקוחות החברה

תמונות מהשטח